Instalace a používání

V případě, že váš Total Filtr nefunguje správně, přečtěte si nejdříve v návodu k použití instrukce v kapitole "Instalace", pomocí kterých budete moci vyřešit množství problémů přímo u Vás doma. Pokud se Vám problém vyřešit nepodařilo, neváhejte nás kontaktovat.

Obsah Balení:

- Total Filter TF1

- 2 x ventily pro potrubí

- 2 x gumové těsnění ventilů

- 1 x klíč na víko

- sada těsnění

- návod k instalaci a použití

- nalepovací štítek o údržbě a servisu

TF1 namontujte vždy ve vertikální poloze se snadným přístupem pro servis, t.j .: např. na vertikální stupačce ke kotli. Ponechte dostatečný prostor nad zařízením pro umožnění vyjmutí magnetu a cyklónového systému apod zařízením pro připojení hadice nebo vložení vhodné nádoby. Odkalovací ventil je namontován ve výrobním závodě a nedá se oddělit ani nastavit.

 • Možnosti instalace
  1. Vypněte kotel a vypusťte systém.
  2. Vyměřte a odstraňte část potrubí kde budete instalovat TF1. Pro potrubí 22 mm odstraňte část 210 mm (pro potrubí 28 mm odstraňte část 220 mm).
  3. Namontujte dodané přírubové ventily.
  4. TF1 namontujte k přírubám ventilů; dbejte na správnou polohu gumových těsnění ventilu. Zařízení má být namontovány tak, aby směr toku v okruhu topení souhlasil se směrovými šipkami na vstupně-výstupního kanálu.
  5. Utáhněte všechny spoje. Dávejte velký pozor, abyste nepretiahli matice přírub ventilů, připojených ke vstupně-výstupního kanálu TF1.

  Pro horizontální potrubí se směrem toku zleva doprava přidejte žlutý těsnící kroužek a černou vymezovací podložku.

  Pro horizontální potrubí se směrem toku zprava doleva přidejte modrý těsnící kroužek a modrou vymezovací podložku.

  Pro horizontální potrubí se směrem toku zprava doleva přidejte modrý těsnící kroužek a modrou vymezovací podložku.

  Pro vertikální potrubí se směrem toku dolů přidejte červený těsnící kroužek a červenou vymezovací podložku.
 • Instalace při jiné orientaci potrubí
  1. Uvolněním objímky víka umožníte odšroubování vstupně-výstupního kanálu od hlavního tělesa zařízení.
  2. Vyměňte černý těsnící kroužek připevněn k vstupně-výstupnímu kanálu za příslušný těsnící kroužek dodán v sadě TF1 a ještě před dotažením vložte mezi hlavní těleso a vstupně-výstupní kanál příslušnou vymezovací podložku.
  3. Pomocí klíče na víko dotáhněte objímku víka.
  Poznámka: Výstupek objímky víka musí být zarovnán s blokem na vstupně-výstupního kanálu. Na úplné dotažení víka je nutné použít klíč víka.

 • Čištění zařízení
  Možnost jedna - rychlé čištění

  1. Vypněte kotel a na TF1 zavřete vstupní i výstupní ventil.
  2. Vytažením magnetu ze středu víka umožníte zachyceným magnetickým částicím spadnout do spodní vířivé části. Počkejte 30 sekund, ať se magnetické částice usadí.
  3. Z odkalovacího ventilu odmontujte kryt a klíč odkalovacího ventilu. Buď připojte hadici k odkalovacího bodu na spodní části zařízení pomocí standardní hadicové koncovky, nebo pod zařízení podložte vhodnou nádobu na zachycení kalu.
  4. Otevřete odkalovací ventil pomocí krytu a klíče odkalovacího ventilu a kaly vypusťte ze zařízení.
  5. Opatrně pootevřete na chvíli i výstupní ventil filtru a tím vypláchnete zbylé zachyceny kaly.
  6. Uzavřete odkalovací ventil a znovu založte jeho kryt. Založte magnet zpět a otevřete vstupní a výstupní ventil.

  Možnost dva - manuální čištění

  1. Vypněte kotel a na TF1 zavřete vstupní i výstupní ventil.
  2. Přes odvzdušňovací bod vypusťte tlak ze zařízení. Odšroubujte objímku víka a spolu s věkem sejměte sestavu magnetu.
  3. Vyberte magnet a z tělesa filtru vytřete nebo vypláchněte zbylé magnetické částice. Poznámka: Touto metodou se vyčistí pouze materiál zachycen v sestavě magnetu. V případě potřeby mohou být zbývající kaly vypuštěny přes odkalovací bod. Dobrým zvykem je po čištění touto metodou vyměnit těsnění víka.
  4. Založte magnet zpět do tělesa a smontujte TF1.

Často kladené otázky

V případě, že hledáte odpovědi na vaše otázky týkající se produktů Total filtr TF1, jste na správném místě. Pokud se vám nepodaří najít odpověď, kterou hledáte, neváhejte nás kontaktovat.